IHA Cooperation

logo_iha

להשתתפות ביום העיון וקבלת
ההטבה הבלעדית לחברי ההתאחדות,
יש למלא את הפרטים הבאים:
תקשורת אישית עם כל אורח בזמן אמת

החברה הכלכלית של התאחדות המלונות וחברת IAGO, מזמינות אותך ליום עיון מיוחד
בו נגלה את הדרך החדשה לתקשר בצורה יעילה ובזמן אמת עם כל אורח!

כיצד שינו אפליקציות הצ׳אט את התקשורת בכל העולם?

מה הציפיות והדרישות של האורח המודרני ממלונות?

כיצד לתקשר עם כל אורח בזמן אמת, להעלות שביעות רצון ופרודוקטיביות?

מתן הטבה בלעדית לחברי התאחדות המלונות בפלטפורמה של IAGO!

יום שלישי  |  24.01.2017  |  10:00-12:00

משרדי התאחדות המלונות, רחוב המרד 29 ת״א (קומה 8)

ההשתתפות ביום העיון בחינם, אך מחייבת הרשמה מראש בטופס בצד שמאל >>

תקשורת אישית עם כל אורח בזמן אמת

החברה הכלכלית של התאחדות המלונות וחברת IAGO, מזמינות אותך ליום עיון מיוחד בו נגלה את הדרך החדשה לתקשר בצורה יעילה ובזמן אמת עם כל אורח!

כיצד שינו אפליקציות הצ׳אט את התקשורת בכל העולם?

מה הציפיות והדרישות של האורח המודרני ממלונות?

כיצד לתקשר עם כל אורח בזמן אמת, להעלות שביעות רצון ופרודוקטיביות?

מתן הטבה בלעדית לחברי התאחדות המלונות בפלטפורמה של IAGO!

יום שלישי  |  24.01.2017
בין השעות 10:00-12:00

משרדי התאחדות המלונות,
רחוב המרד 29 ת״א (קומה 8)

להשתתפות ביום העיון בחינם וקבלת
ההטבה הבלעדית לחברי ההתאחדות,
יש למלא את הפרטים הבאים:
IAGO | info@iago.chat | 450 Townsend St., Suite 100, San Francisco, CA 94107